Driver du et enkeltpersonforetak (ENK), aksjeselskap (AS) eller ansvarlig selskap (ANS/DA)? Da er det viktig å ikke overse det ansvaret du har. Dersom ikke regnskapet utføres riktig og årsoppgjøret blir feil, kan det få store økonomiske konsekvenser for foretaket eller deg som privatperson.

Uvurderlig trygghet

Om du ikke er helt sikker på om regnskapet er utført riktig, eller ikke har kapasitet til å overse dette selv, kan Tallhuset bistå deg på to måter:

  • Løpende kontroll: Dersom du ønsker en jevnlig gjennomgang, kan Tallhuset utføre løpende kontroll av regnskapet til avtalte tidspunkt.
  • Årlig kontroll: Tallhuset kan utføre en årlig kontroll før årsoppgjøret. Dette er løsningen for deg som vil gjøre mest mulig selv.

Uansett hvilken løsning du ønsker å gå for, er det både et viktig og riktig valg å la oss bistå deg. På den måten kan du til enhver tid føle deg trygg på at foretakets regnskap er utført i henhold til gjeldende lover og regler. Du slipper med andre ord å uroe deg for noen økonomiske overraskelser.

Frist og krav

Et komplett årsregnskap består av resultatregnskap, balanse, noter, kontantstrømoppstilling (for store foretak) og revisjonsberetning (ved revisjonsplikt). Ved siden av å sikre at dette er på stell, må du også huske på å levere innen fristen for å unngå forsinkelsesgebyr. I de fleste tilfeller vil dette si 31. juli for årsregnskapet, mens skattepapirene må sendes inn senest 31. mai. For aksjeselskaper må årsregnskapet også godkjennes av generalforsamlingen senest 6 måneder etter regnskapsårets slutt. Dersom du har Tallhuset som din økonomiske samarbeidspartner, vil du aldri glemme en eneste frist. Vi bistår gjerne med å sikre at årsregnskapet sendes til Regnskapsregisteret innen fristen.

Kontakt oss i dag

Ser du at du har behov for vår assistanse eller ønsker du litt mer informasjon om hvordan vi best kan samarbeide? Ta kontakt med oss i dag. Vi har bred kompetanse og setter våre kunder først. Ring 22 53 55 83 eller send en e-post til post@tallhuset.no for å ta første steget mot en bekymringsfri hverdag.

til toppen