Tallhuset kan levere en tilpasset løsning der vi tar oss av de behovene nettopp ditt foretak har. Det spiller ingen rolle hvilken selskapsform det er snakk om, eller hvorvidt det er behov for en eller flere av tjenestene vi tilbyr.

Løpende bokføring

Bokføring innebærer rett og slett å føre et regnskap. De fleste foretak har bokføringsplikt, som betyr at det må føres regnskap etter bokføringsreglene. Tallhuset bistår deg med kontinuerlig bokføring i løpet av rapporteringsåret, og sikrer at regnskapet leveres innen myndighetenes frister.

Lønn

Dersom foretaket ditt har ansatte, skal det som regel utbetales lønn. Her er det omfattende regler å forholde seg til for innberetning, skatt og arbeidsgiveravgift. Med Tallhuset slipper du å håndtere dette selv, da vi tar oss av alt relatert til lønnsutbetaling.

Rapportering

Det er mange rapporteringskrav og dermed også tilsvarende mange rapporteringsfrister å forholde seg til dersom du driver et foretak. Dette kan være alt fra årsregnskap til MVA-melding, A-melding og skattemelding, avhengig av selskapsform. Vi har full oversikt over hvilke rapporteringskrav som er gjeldende for ditt foretak, og vil sikre at alt rapporteres riktig innen fristen.

Årsoppgjør

Årsoppgjøret er, kort sagt, foretakets statusoppdatering for rapporteringsåret. Et årsoppgjør skal inneholde resultatregnskap, balanse og en eventuell årsberetning, og vil si noe om hvor foretaket står finansielt sett. Det er svært viktig at oppgjøret utføres riktig og rapporteres i tide, ettersom dette kan få konsekvenser for foretaket. Lar du Tallhuset ta seg av årsoppgjøret, har du ingenting å bekymre deg for.

Vi tar oss av regnskapsføringen

Ikke vent til det har gått for langt eller du har oppdaget feil i regnskapet. For mye står på spill til at du kan risikere feilrapporteringer. Tallhuset har lang og bred erfaring, og vil kunne sikre at din regnskapsføring er i henhold til regelverket. I tillegg til overnevnte, kan vi også tilby andre relaterte tjenester, som betalinger og administrering av personalforsikringer.

til toppen